Archiwum
Dziś jest:
Piątek, Marzec 22, 2019

Gości Online: 1
 
OTK 2012

Strona w przygotowaniu...
Otwarta Twoja Kariera
Program 2011 rok
W tym roku również nasza szkoła bierze udział w akcjach Ogólnopolski Tydzień Kariery i Otwarta Twoja Kariera.
Więcej szczegółów wkrótce.

Prace uczniów dotyczące zawodów:

Models

Models present the latest fashion clothes. They travel a lot around the world. They need to be tall, slim and beautiful. Their job can be interesting but also stressful. Their job is well-paid but they always have to look beautiful what is sometimes tiring.

 

 

Doctors

Doctors look after people in  hospitals. Their job is very responsible. They have to be ready to help people at any time, and be calm in stressful situations. Doctors have to be honest, trustworthy and nice.

 

 

 

Klaudia Ogórek

klasa 6a

Acrobats are very extraordinary. Thier tricks are amazing. But life acrobats isn't easy beacouse they must train every day, and every day. Thanks to their hard work people love watching thier tricks.

The model is very interesing jb. Models make-up and dress up fashiontable clothes. This is a well-paid job, beacouse models present new fashiontable clothes.

Firefingers are very brave. They fight with fire. This is very dangerous work. They   risk thier life for life others. Firefigers must be daring   and   fit.

Airline pilot has a "to fly away" job. He assures passengers safety and a lot of attractions. He travels a lot. He work much time, but this is well-paid job.

Joanna Ostrowska

kl. VI "a"

 

A firefighters is very and dangerous jobs.

Firefighters often risk their lives to save  someone.

Their profession os very difficult and is  designed for adventurous people.


Alrksandra Greber klasa VIa

 

Teacher

 

Teachers teach children in school. Their job can be difficult hard, because children can not hear them. Teachers must set am example to pupils. Teachers must be patient, friendly and understanding. The teaching profession has good side. The teacher has a lot of contact with children.

Vet

Vet treats animals. They spend much time with animals. Their job be requires and hart it may be too nice because saving animals. They need to be patient and calm. The vet has to be careful during the operation because it can hurt an animal.  

Magdalena Popczyk klasa VIa
   

Otwarta Twoja Kariera
Program 2010 rok

Tu o nas piszą i tu nas pokazują

"Ideą projektu „Otwarta Twoja Kariera” jest uwrażliwienie uczniów i ich otoczenia (nauczycieli, rodziców) na potrzebę właściwego zaplanowania przyszłości zawodowej młodego pokolenia. Adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich szkół województwa świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem szkół integracyjnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Szkoła może realizować projekt „Otwarta Twoja Kariera” poprzez:

  • udział szkolnego koordynatora w warsztatach metodycznych w ŚCDN,
  • udział uczniów w warsztatach prowadzonych przez konsultantów ŚCDN w macierzystej szkole,
  • udział uczniów w warsztatach prowadzonych przez szkolnego koordynatora projektu, doradcę zawodowego lub innych ekspertów zewnętrznych,
  • inne działania zaplanowane przez szkolnego koordynatora projektu,
  • wykonanie prac uczniowskich związanych z realizacją projektu (temat prac związany z etapem edukacyjnym, forma prac dostosowana do możliwości i zainteresowań uczniów)."
(źródło http://www.scdn.pl)


Działania w naszej szkole:

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia wraz z krótkim opisem

Termin realizacji

Adresat przedsięwzięcia – liczba osób

Instytucje, osoby współpracujące – opiekun ze szkoły

1.

Wycieczka -

do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie „Jak pracuje księgowa?”

Uczestnicy d owiedzieli się jakie wykształcenie trzeba mieć by zostać księgowym, ile można zarabiać w tym zawodzie, jakie narzędzia pracy ma księgowy. Odwiedzona pani księgowa opowiadała ile matematyki jest w jej pracy.

18 X

Harcerze 17 DH przy SP1 w Sędziszowie- 15 osób (klasa IVb)

Urząd Miejski w Sędziszowie, Maria Porębska – Monika Dudzińska

2.

Wycieczka -  

do Urzędu Miejskiego w Sędziszowie „Kasjerka – matematyka w praktyce”.

Uczestnicy rozmawiali z policjantem na temat bezpieczeństwa oraz rodzaju zajęć, jakie musi wykonywać policjant.

18 X

Klasa Vc, 22 osoby

Urząd Miejski w Sędziszowie , Barbara Doniewska– Dagmara Bednarska

3.

Wycieczka – do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie „Wpływ zawodu pisarza na życie dziecka”.

18 X

Klasa Ia, 28 osób

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie – Teresa Trela

4.

Wycieczka

– do Kina Moskwa na zajęcia prowadzone przez mgr Andrzeja Kozieja mówiące o zawodzie filmowca. Podsumowaniem warsztatów były konkursy z nagrodami;

- do Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach koło Morawicy, gdzie uczestnicy poznawali zawód garncarza i samodzielnie wykonywali wazony, misy i puchary na kole garncarskim;

- podczas tej wycieczki uczniowie również obserwowali bezpiecznego kierowcę, przeprowadzili wówczas wywiad z zawodowym kierowcą

19 X

Uczniowie klas: IVa, IVb, Va, VIb w sumie 108 osób

Kino Moskwa, mgr Andrzej Kozieja, Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach, kustosz Józef Głuszka, garncarka Elżbieta Klimczak, kierowcy Zbigniew i Piotr- Małgorzata Sroga, Monika Dudzińska, Bożena Barchanowska, Anna Ciosek

5.

Wycieczk a –

do Banku Spółdzielczego „Matematyka w zawodzie bankowca”.

Uczestnicy poznali zawody : bankowca, księgowego, kasjera. Na zakończenie wycieczki uczniowie klas pierwszych przystąpili do Szkolnej Kasy Oszczędności.

20 X

Klasa Ia i Ib 50 osób

Bank Spółdzielczy w Sędziszowie – Teresa Trela, Teresa Maciąg

6.

Wycieczka – do Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp z O.O. Po zakładzie uczestników oprowadzali panowie inżynierowie,   którzy opowiadali również jaka jest ścieżka edukacyjna inżyniera. Uczniowie obserwowali drogę opału od dostawy do emisji ciepła. Wszyscy zostali obdarowani słodkimi upominkami i podkładkami pod kubek z serdecznymi pozdrowieniami.  

20 X

Klasa Va i VIa – 52 osoby

Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z O.O. – Bożena Barchanowska, Iwona Kwiecień

7.

Wycieczka - do Muzeum chleba w Radzionkowie i Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach

Uczestnicy poznawali zawód piekarza, kustosza muzealnego i górnika w kopalni srebra.

21 X

Klasa III a i Vb – 55 osób

Muzeum Chleba w Radzionkowie, Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu Miasta i Gminy Sędziszów

8.

Lekcja z udziałem pani pielęgniarki w klasach pierwszych. Gośc opowiadała o swoim zawodzie i zwróciła uwagę słuchaczy na to, że również przyszła pielęgniarka musi szkolic umiejętności matematyczne. Musi przecież poprawnie wyznaczyc np. dawkę leku.

 

21 X

Klasa Ia i Ib 48 osób

Miejski Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie, pani Urszula Piątek – Terasa Trela, Teresa Maciąg

9.

Projekcja filmu „Mój wymarzony zawód – strażak, policjant, ratownik medyczny”.

22 X

Klasy II i III 87 osób

Anna Stefańczyk, Anna Leśniewska, Maria Tatarczuch, Małgorzata Kaszuba – Mucha, Maria Jaskurzyńska

10.

Konkurs na pracę plastyczną „Zawody w mojej rodzinie”.

Uczniowie wykonali rysunki przedstawiające różne zawody, które są od wielu pokoleń w ich rodzinach i zawody, w których w przyszłości chcieliby się realizować.

2-3 XI

Klasy I-III – 160 osób

Teresa Trela

11.

Konkurs na pracę pisemną „Kim zostanę w przyszłości”

Uczniowie opisywali swoje wymarzone zawody w formie: wywiadu, kartki z pamiętnika. Wykonywali tez prace multimedialne.

2-3 X

Klasy IV- VI – 177 osób

Bożena Barchanowska, Monika Dudzińska

12.

Praca metodą projektu „Początki inżyniera”. Uczniowie na lekcjach informatyki po omówieniu zastosowania i rodzajów maszyn liczących samodzielnie w grupach wykonywali przyrządy służące do liczenia, a konkretnie abakusy. Na podsumowanie projektu czwartoklasiści zaprezentowali na wystawie efekty swojej pracy uczniom klas szóstych.

18 X – 3 XI

Klasa IVb – 25 osób

Monika Dudzińska

13.

Praca metodą projektu „Projektant, producent i copywriter”. Uczniowie klas szóstych mieli zamiec się w przedstawicieli zawodów wymienionych w temacie i zaprojektowac, własnoręcznie wykonac a następnie zaprezentowac i zareklamowac   uczniom klas czwartych, na specjalnej prezentacji, swoje towary, którymi były towarzyskie gry matematyczne.

18 X- 4 XI

Klasa   VIa – 26 osób

Monika Dudzińska

14.

Warsztaty prowadzone przez p. Marię Krogulec – Sobowiec „Zawody w moim mieście”  

19 XI

Klasy IVa, VIb, Ia

SCDN, Maria Krogulec - SobowiecWięcej szczegółów na temat akcji TU i TU